MEMINTA ITU HARUS FOKUS

Berdoa itu sesungguhnya  meminta kepada Allah swt, dan sebagai hamba, manusia itu memang  menjadi sebuah kemestian untuk selalu memohon kepada Tuhan, dan keberadaan Tuhan sendiri tidak akan bosan jika setiap saat dimintai, bukan seperti manusia yang jika selalu diminta, pasti lama lama akan bosan juga. Justru kalau hamba tidak mau meminta kepada Tuhan, malahan akan […]