WAMA ARSALNAKA ILLA RAHMATAN LIL ALAMIN

Keberadaan nabi Muhammad saw memang menjadi rahmat bagi alam semesta, dan bukan hanya bagi uamt muslim semata, Setiap kali nabi Muhammad¬† bearada¬† di situlah akan terciptaa rahmat bagi siapapun, bahkan hal tersebut sudah terjadi semenjak beliau masih kecil. Bagimana ceria beliau Bersama dengan maisarah yang berdagang dengaan mebawakan dagangan siti Khadijah sebelum menjadi isteri beliau. […]