FUNGSIKAN SARANA YANG ADA

Bermimpi untuk melakukan perubahan yang radikal terhadap kondisi yang ada memanag tidak salah dan bahkan sangat bagus, akana tetapi harus disertai dengan data dan kesiapan yang matang.  Jika perubahan tersebut menyangkut aspek sarpras yang pasti  memerlukan  anggaran, maka kesiapan anggaran juga  mesti diperhitungkan.  Sebab jika persoalan tersebut diabaikan, maka itu sama dengan bermimpi di siang […]