PASTI ADA JALAN KELUAR

Banyak orang  menyayangkan  berbagai masalah di neegri ini  tidak emndapatkan perhatian yang  serius sehingga  bukannya semakin menghilang, melaionkan malah semakin  banyak dan membesar.  Mungkin saja pernyataan tersebut ada benarnya, tetapi bukannya tidak ada perhatian untuk menyelesaikan persoalan etrsebut, melainkan hanya persoalan fokus dan koordinasi semata.  Semua pihak tentu sudah berusaha dengan seksaama untuk menyelsaikan eprsoalan […]