REUNI

Kesibukan yang menyita hamper seluruh waktu terkadang  menjadikan kita sangat rindu bertemu dengan kawan lama, terutama pada saat sekolah maupun kuliah.  Kerinduan tersebut semakin terasa jika  kita sedang merasa sepi dan  tidak ada sesuatu yang dapat menarik untuk dikerjakan, apalagi  ditambah dengan keingin tahuan kita untuk bertemu secara langsung dengan beberapa kawan lama yang mempunyai […]