TAKDIR ALLAH SWT

Manusia itu hanya dapat berusaha tetapi segalanya yang menentukan akhir hanyalah Allah swt. Untuk itu sebagai manusia tidak boleh sombong dan mendahului kehendak Tuhan.  Manusia memang boleh berusaha  sesuai dengan ketentuan atauran main yang berlaku, setelah itu pasrahkanlah kepada Tuhan.  Jangan sampai kita memastikan sesuatu yang belum pasti, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sebuah […]