BERANDAI ANDAI

Barangkali tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah berandai andai atau berangan angan tentang sesuatu yang diidamkannya.  Melakukan pengandaian tersebut sesungguhnya tidak dilarang, tetapi kalau kemudian keterusan, akan dapat mengakibatkan seseorang menjadi malas dan terbuai oleh pengandaiannya tersebut.  Namu kita memang harus membedakan antara bernadai andai untuk dirinya  dengan berandai andai untuk selain […]