AL-TAKATSUR

Surat ini merupakan surat yang ke 102 dan hanya terdiri ataqs 8 ayat saja.  Surat ini diturunkan setelah surat al-kautsar, sehingga  masuk ke dalam golongan surat Makkiyyah.  Penamaan surat ini diambiol dari ayat pertamanya, yakni al-Takatsur yang berarti bermegah megahan.  Kandungan surat ini secara umum berkaitan dengan watak manusia yang suka bermegah megahan dalam harta.  […]