AL-THIN

Surat ini merupakan surat yang ke 95, termasuk golongan surat Makkiyyah dan hanya teradiri atas  8 ayat saja.  Nama surat ini diambil dari ayat pertamanya ialah al-Thin yang berarti buah  Tin.  Secara umum kandungan surat ini membicarakan tentang  kejadian manusia yang memang secara khusus diciptaka oleh Ala menjadi sebaik baik ciptaan-Nya.  Aecara kasat mata kita […]