AL-BALAD

Surat ini merupakan surat yang ke 90 dan hanya terdiri atas 20 ayat saja. Surat ini diturunkan sebelum nabi  Muhammad saw berhijrah ke Madinah, sehingga dinamakan dengan surat makkiyyah.  Penamaan surat ini sendiri diambil dari ayat pertama yakni al-Balad yang berarti negeri dan maksudnya ialah negeri tanah haram.  Secara umum surat ini memberikan penjelasan kepada […]