AL-INSAN

Surat ini merupakan surat yang ke 76 dari 114 surat yang ada di dalam al-Quran.  Jumalah ayatnya hanya terdiri atas  31 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyyah atau surat yang diturunkan oleh Tuhan setelah Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah.  Penamaan surat ini dengaan al-insan yang berarti manusia diambil dari kata insan yang terdapat pada […]