YUNUS

Yunus memang merupakan  salah satu nabi Nabi Allah dan kemudian diabadikan sebagai nama surat di dalam al-Quran.  Sebagaimana  penamaan surat lainnya, surat Yunus ini dimaksudkan untuk peringatan kepada semua orang tentang kisah nabi Yunus beserta kaumnya yang teguh imannya, agar dijadikan teladan bagi umat manusia.  Surat ini sesungguhnya merupakan surat yang diturunkan di Makkah, sehingga […]