Al-AN’AM

Termasuk salah satu surat panjang dalam al-Quran,  meskipun jumlah ayatnya hanya sekitar 165 ayat dan diturunkan di makkah, alias sebelum nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah. Surat ini dinamai derngan al-An’am yang berarti binatang ternak, disebabkan  di dalamnya terkandung cerita mengenai ternak ternak yang pada mas jahilyyah dijadikan  alat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan mereka.  […]