KEMULYAAN DAN KEHINAAN MANUSIA

Tuhan menjadikan manusia sebagai sebaik baik makhluk ciptaan-Nya, termasuk bila dibandingkan dengan malaiakat sekalipun.  Tuhan sendiri telah menyatakan yang demikian, yakni bani Adam atau umat manusia ini memang telah dimuliakan oleh Allah dan juga dilengkapi dengan akal yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk.  Namun demikian manusia juga sekaligus diberikan nafsu yang mempunyai dua […]