MASA KEMUNDURAN

Masa kejayaan atau keemasan dunia Islam ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang begitu pesat.  Kajian kajian keilmuan demikian kuat termasuk didalamnya  mengalih bahasakan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga umat islam akhirnya dapat mempelajari dan mengembangkannya,  bahkan saat itu dunia Islam sangat berkibar mengalahkan  dunia manapun.  Namun seiring dengan perjalanan waktu dimana umat  dinina […]