KEMBALI KEPADA AL-QURAN DAN HADIS

Semboyan untuk kembali kepada al-Quran dan hadis memang sudah terdengan sejak lama, dan bahkan kemudian menjadi semboyan pemurnian Islam dari berbagai bid’ah dan khurafat yang sempat merebah di kalangan umat Islam di beberapa Negara.  Namun demikian  dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak umat yang tetap saja kurang menghiraukan atau memperhatikan anjuran tersebut.  Aatau  bagi […]