AMAL SHALIH

Salah satu sayarat seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat ialah ia harus mempunyai amal shalih, di samping iman yang mendasarinya.  Tidak akan mungkin seseorang yang tidak mempunyai investasi amal shalih dapat memperoleh kebahagiaan atau surga, justru yang akan didapatkannya ialah neraka atau tempat kesengsaraan.  Kebalikan amal shalih ialah amal jelek atau kemaksiatan.  Artinya siapapun yang  […]