MAKNA IDUL FITRI BAGI UMAT

Ada sebuah ungkapan Arab yang berbunyai: Laisal `id liman kana tsaubuhu jadid walakinnal `id liman kana taqwahu yazid.  Bukanlah `id itu bagi orang yang pakaiannya baru, tetapi `id itu bagi orang yang taqwanya bertambah.  Ungkapan ini apabila dicermati dalam konteks keindonesiaan, akan mengandung makna yang sangat dalam dan luas.  Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia merupakan […]